Ansöka om plats i förskola eller fritidshem

LÄS MER

Vi erbjuder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år, om du arbetar, studerar eller söker arbete. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda signerar ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst
kundtjanst@asele.se
0941 - 140 00

Personuppgiftsansvarig

Åsele kommun, Utbildningsnämnden
bou@asele.se