Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Åsele kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. De kan komma att lämnas ut till den som begär utlämnande av allmän handling. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundtjänst som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Åsele kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
 

För mer information om kommunens arbete med dataskydd, se Åsele kommuns information om Dataskydd på Åsele kommuns webbplats

Åsele kommuns webbplats