Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (7)

  • Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

   En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.

  Utbildning och barnomsorg (1)

  Åsele Kommun intern (3)

  Övriga e-tjänster (3)